De Internationale Dag van de Rechten van het kind.


Waarom zou Tara stil willen staan bij de rechten van het kind? Tara bied toch geen jeugdhulpverlening?

Nee, dat klopt. Maar ons werk gaat elke dag over het kind.

  • Het kind dat zeer gewenst is
  • Het kind wat veel te vroeg is heen gegaan
  • Het kind dat is afgestaan
  • Het kind dat is geadopteerd
  • Maar ook de zwangerschap die niet gepland is.

 

In alle gesprekken over deze kinderen staan bij ons niet alleen de ouders centraal die verlangen, of  voor beslissingen staan. Bij ons krijgt ook het kind een stem, een plek. In ons werk benoemen wij ook de rechten van het kind.

Van de ongeveer 41 rechten die zijn omschreven zijn in ons werk een paar van belang

Het recht op identiteit, naamgeving, nationaliteit, familienaam en familiebanden.

Dit is misschien wel de basis van ons werk!
Als mensen met een kinderwens voor keuzes staan hoe ze deze wens willen vervullen nemen we hen mee in afwegingen over deze rechten. Als je een kindje gaat adopteren, welke naam geef je mee. Zwanger van een donor? Wat vertel je het kind, hoe zorg je dat je alle informatie hebt die van belang is? Is kiezen voor een anonieme donor in het belang van het kind?

De geadopteerde ‘kinderen’ en ook donorkinderen komen bij ons met vragen over hun identiteit, vragen over waarbij ze bij horen, waar ze vandaan komen. Hele wezenlijke vragen, waarop we stimuleren en begeleiden bij het vinden van antwoorden. Maar ze ook helpen om te gaan met antwoorden die minder positief zijn, vragen die nog meer vragen oproepen zonder dat er antwoorden komen.

Adoptie moet in het belang zijn van het kind.

Als geadopteerde is dat soms moeilijk te bevatten, hoe niet bij biologische ouders, niet in hun oorspronkelijke land opgroeien in hun belang is.

Toegang tot informatie.

Kinderen hebben recht op informatie uit verschillende bronnen. Het gaat dan met name om informatie die bedoeld is om het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Het is ook van belang om te weten waar je vandaan komt, te kunnen beschikken over medische gegevens etc. Toegang te hebben tot afstammingsgegevens. Als blijkt dat er geknoeid is met dossiers, betekent dat, dat  instanties niet zorgvuldig zijn om gegaan met jou. En dat kan je raken op soms toch al ingewikkelde gevoelens over bestaansrecht.

De mening van het kind.


De kinderen die wij begeleiden vragen onze hulp omdat in een vroeg stadium van hun leven verstrekkend is besloten over het leven van het kind. Pas later kan het kind aangeven wat het er van vind. Maar soms is de schade dan al geschied. Daarom hecht Tara aan het helpen van aanstaande ouders bij zorgvuldige besluitvorming en het maken bij die ingewikkelde afweging van diverse belangen.

Verantwoordelijkheden van ouders.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun kinderen. Gezond eten, een bed om in te slapen en kleren om aan te trekken vormen de basis. Daarbij hebben kinderen liefde, aandacht en waardering nodig. Soms zien zwangeren dat hun huidige situatie of hun voorgeschiedenis op gespannen voet staan met dit kinderrecht. Dat ze hun ongeboren kind geen veilig thuis kunnen bieden. Het afbreken van een zwangerschap of het afstaan van hun kind ter adoptie kan mogelijk een moeilijk besluit zijn wat in het belang van het kind wordt genomen.

 

Tara biedt aanstaande ouders steun  om zorgvuldige afwegingen te maken en aan kinderen bij het zoeken naar antwoorden op ingewikkelde vraagstukken.

Wil jij ook hier ook hulp bij, kijk dan eens bij onze locaties voor een  Tara Therapeuten in jouw regio.

Simone Hoogeveen